Tagged: Labklājības ministrija

Rīgā notiks seminārs par elastīgiem bērnu uzraudzības pakalpojumiem

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Rīgas, Valmieras un Jelgavas pilsētu pašvaldībām un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu trešdien, 16. novembrī, plkst.13.30  Rīgā organizēs semināru par projektu Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā...

Bērniem institūcijās jāuzturas īslaicīgi

Šobrīd bērnu līdz divu gadu vecumam aprūpe brīžos, kad viņi dažādu apstākļu dēļ ir izņemti no savas bioloģiskās vides, visbiežāk tiek nodrošināta valsts aprūpes iestādēs. Tajā pašā tam būtu jābūt īslaicīgam risinājumam, jo ikviena...

Noslēgusies LM diskusija par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru

Ceturtdien, 10. novembrī, notika Labklājības ministrijas (LM) rīkotā publiskā diskusija par Eiropas Komisijas plānoto Eiropas Sociālo tiesību pīlāru. Pīlārs iecerēts kā iespējams standarts vai vadlīnijas Eiropas Savienības dalībvalstu politikām, kas saistītas ar darba tirgu...

Informācija par rīcību ārkārtas situācijās

Ikdienā ikviens no mums saskaras vai var saskarties ar dažādiem apdraudējumiem, kas var ietekmēt mūsu dzīvību un veselību. Evakuācijas trauksmes, sadūmojums, ugunsgrēks ir biežākās ārkārtas situācijas, kad briesmas var draudēt gan darbiniekiem, gan darba...

Palielinās atbalstu sociālā darba speciālistu apmācību nodrošināšanai

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2022.gada decembrim līdz 70 procentiem palielinās pašvaldībām šobrīd pieejamo atbalstu par pašvaldību sociālā darba speciālistu dalību profesionālās kompetences pilnveidē (apmācības un supervīzija). Tas nepieciešams,...

Notiks publiskā diskusija par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru

2016. gada 10. novembrī plkst.9.00 Ārlietu ministrijas Preses centra zālē notiks Labklājības ministrijas rīkotā publiskā diskusija par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru. „Eiropas Sociālo tiesību pīlārs plānots kā vadlīnijas visām ar darba tirgus un labklājības...

Notiks konference sociālā darba speciālistiem

Labklājības ministrs Jānis Reirs piektdien, 4. novembrī, plkst.10.00 atklās ministrijas rīkoto konferenci sociālā darba speciālistiem “Profesionālā integritāte sociālajā darbā I: Sociālā darba pamatvērtības”. „Jebkuras sistēmas attīstība un spēja veiksmīgi funkcionēt ir tieši saistīta ar...

Latvijā pirmā pētījuma par audžuģimenēm prezentācija

Audžuģimene ir ģimene, kas bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Daži skaitļi (01.01.2016.) 7281 bērns atradās ārpusģimenes...