Tagged: Labklājības ministrija

Plāno palielināt pabalstus aizbildņiem par bērna uzturēšanu

Turpmāk pabalstu bērna uzturēšanai noteiks līdzvērtīgā apmērā gan audžuģimenē, gan aizbildnībā esošiem bērniem. To paredz Labklājības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu”. Grozījumu projekts...

Palielinās atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi

No 2017. gada 1. janvāra plānots palielināt atlīdzību cilvēkam, kurš aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā. To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi”. Noteikumu grozījumu...

Notiks pateicības pasākums pedagogiem un skolēniem

Otrdien, 25. oktobrī, notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) iniciatīvas “Skolnieks, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies” noslēguma pasākums, uz kuru aicināti gan pieteiktie skolēni un pedagogi, gan...

Godina bāriņtiesu darbiniekus

Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu 20 gadu darbību, Labklājības ministrs Jānis Reirs un LM valsts sekretārs Ingus Alliks piektdien, 14.oktobrī, svinīgajā pasākumā pasniedza Labklājības ministrijas (LM) atzinības rakstus tiem bāriņtiesu darbiniekiem, kas ar godprātīgu un nesavtīgu...

Pilnveidos iespēju saņemt trūcīgā statusu

Ņemot vērā Valsts kontroles, profesionāļu un  sabiedrības iesniegtos priekšlikumus, Labklājības ministrija  ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta „Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Noteikumu projekts ceturtdien, 13. oktobrī, izsludināts Valsts sekretāru...