Sākusies pieteikšanās projektu konkursam par atbalsta sniegšanu ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai

You may also like...