Plāno palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un atbalstu trūcīgām personām

You may also like...