Piešķirts līdzfinansējums mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu īstenošanai

You may also like...