Pašvaldību sadarbību teritoriju izveidošana veicinās arī ekonomisko attīstību

You may also like...