Pašvaldības varēs elastīgāk izvēlēties supervizorus sociālā darba speciālistiem

You may also like...