Pārbūvēta Ugāles vidusskolas virtuve un palīgtelpas

You may also like...