Par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrāciju un iesnieguma izskatīšanu būs jāmaksā valsts nodevas

You may also like...