Palielināti Vaidavas ezera zivju resursi, tajā ielaižot 4000 zandartu mazuļu

You may also like...