K.Gerhards: Pašvaldībām likums jāievēro, nevis jāinterpretē

You may also like...