K. Gerhards: Īpašumiem ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 euro nekustamā īpašuma nodoklis nav jāpiemēro

You may also like...