Izmaiņas atbalsta piešķiršanā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

You may also like...