Izdota Birutas Petres apjomīgā vārdnīca “Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi”

You may also like...