Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā Latvija ieņem 17.vietu

You may also like...