Category: Zemgale

Muzeju nakts “Pikšās”

2015.gada 16.maijā no plkst.19:00 Muzeju naktī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) aicina apmeklēt K.Ulmaņa piemiņas muzeju „Pikšas” Dobeles novadā. Muzejs „Pikšas” atdzīvinās priekšmetiskos tēlus, skaņas, krāsas un sajūtas atzīmējot Rainim un Aspazijai...

Rubenes kultūras namam – 50

Jēkabpils novada Rubenes kultūras nams šogad svin apaļu jubileju – aprit 50 gadi, kopš tika atklāts jaunuzceltais kultūras nams. Tas tapa, pateicoties toreizējam kolhoza priekšsēdētājam Broņislavam Oborunam, kuram rūpēja, lai kolhozā cilvēku ne tikai...

Jēkabpils novada administrāciju plāno pārcelt uz Zasu

Jēkabpils novada pašvaldības 30. aprīļa domes sēdē pieņemts lēmums veidot plānu novada domes administrācijas pārcelšanai uz Zasas pagasta pārvaldes ēku “Astras”. Domes sēdē deputātu viedokļi dalījās. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja bija piedāvājusi...

Zemgales reģionā aizturēti trīs kukuļdevēji

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde informē, ka strādājot pastiprināti kukuļdošanas apkarošanas jomā, Zemgales reģiona policisti aizturējuši trīs personas, kuras mēģinājušas piekukuļot policistus. Divi kukuļdošanas gadījumi konstatēti Jēkabpils iecirkņa apkalpojamā teritorijā. Šī gada 30.aprīlī ap...

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2015. gada maijā, jūnija sākumā

Dignājas pagasts 08.05. plkst. 13.00 Dignājas pamatskolas zālē Māmiņdienas pasākums; 29.05. Dignājas pamatskolas pēdējā skolas diena, Pirmsskolas 6-gadīgo bērnu grupiņas izlaidums; 30.05. Dignājas estrādē Daugavas svētki: plkst. 19.00 Svētku koncerts “Zelta Daugava”, pēc koncerta...

Īstenots projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna pagastā”

Kopš 2014.gada 25.jūlija Jēkabpils novada pašvaldība īsteno ELFLA līdzfinansētu Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna pagastā” Nr. 14-05-LL13-L413201-00014....

Ozols Raiņa 150 gadu dzimšanas dienai

2015. gads aizrit Raiņa zīmē. Lai godinātu mūsu novadnieku, 24.aprīlī Dunavas pamatskolas skolēni kopā ar Tadenavas bibliotēkas vadītāju Ainu Timofejevu iestādīja ozoliņu Raiņa 150 gadu jubilejai. Dzimšanas diena tiks atzīmēta septembrī, bet kociņam līdz...

Aizvadīts Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 6. posms

Šī gada 24. aprīļa vakarā Kalna pagasta Dubultu ciema kultūras nama lielajā zālē pulcējās 47 novada zolmaņi, starp kuriem bija arī divas dāmas. Patīkamā, azartiskā un draudzīgā gaisotnē tika aizvadīts Jēkabpils novada Zolītes čemionāta...

Kopā mēs varam!

Noslēgusies lielā Latvijas sakopšanas talka Jēkabpils novadā Jēkabpils novada vadība un Lielās Talkas koordinators Jēkabpils novadā Jānis Subatiņš izsaka milzīgu PALDIES visiem, kas atvēlēja savu brīvo laiku un 25. aprīlī, kā arī pirms un...