Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits turpina samazināties

You may also like...