Ar likuma grozījumiem pilnveidos sabiedriskā labuma organizāciju un VID sadarbību

You may also like...